Contact gegevens

Jaap Meijer Skilderwurk

Telefoan

Fêst nûmer: 0512-300928

Mobyl: 06-21237127

Postadres:

Boekweitpaed 44

9247 BS  Oerterp Nederlân

Saaklike gegevens: 

IBAN…. KvK… BTW…

Folgje ús ek fia Facebook

Freegje frijbliuwend in offerte oan! Jo erkende skilder. Kwaliteit, fakmanskip, betrouwen.

In offerte is altyd fergees en frijbliuwend!)

BEL Mobyl:: 06 - 21 23 71 27